Bos fotoshoot 6 weken

Daro

Dinah

Djinsey

Cisha

Chadée

Djess

Cisha

Dinah, Djinsey, Chadée, Cisha

Daro

Dinah

Djess

Coda

Cisha

Djinsey

Chadée

Li bo Daro,  Cisha, Coda en Dinah

Djess

Djinsey en Daro. Djess erachter

Cisha, Dinah, Djinsey

Daro, Cisha, Dinah, Coda, Chadée

Coda en Cisha

Coda

Djinsey, Chadée

Daro

Djess

Djinsey

Coda, Dinah, Djinsey, Djess

Coda

Djess

Djess, Cisha, Djinsey, Coda

Chadée

Daro

Djinsey

Coda

Dinah. Helaas niet scherp maar te leuk om weg te doen

Djess

Daro

Djinsey en Coda

Dinah

Chadée, Coda, Cisha krabt aan het bandje

Coda

Djinsey en Djess

Dinah

Dinah en Coda

Chadée

Coda

Djess

Daro

Djinsey

Daro en Dinah. Cisha daarachter

Daro

Djess

Djinsey, Daro, Cisha

Djinsey en Chadée

Daro

Dinah

Djess, Djinsey, Cisha, boven Chadée, Dinah, Coda

Daro

Djess

Djess

Daro en Djinsey

Djess. Niet helemaal scherp maar het idee